skip to Main Content
Sång Och Musik För Barn

Sång och musik för barn

För att barn ska lära sig språk snabbare har studier visat att sång och musik är bra komplement till inlärning i skolan. Det är något som både skolor och dagis har haft i åtanke i många år. När man sjunger så frigörs endorfiner menar vetenskapsmännen, vilket är samma substans som frigörs när man tränar och det ger en ett lyckorus. Att även få möjligheten att utöva musik gör att barn får träna sin kreativa sida, vilket kan vara givande för framtiden då man ska lösa problem eller skapa något nytt. Barn är som svampar som suger upp all information de kan, därför ska man stimulera den kreativa sidan hos dem. Det finns flera olika skolor som kan hjälpa en med detta.

Att sjunga i kör

Någon som spelar piano

Att låta barn sjunga eller spela musik kan vara ett sätt för att hjälpa dem att komma till insikt med sina känslor och att sätta ord på dessa. Det är något som kan ta flera år för vuxna att komma till insikt med och därför är det viktigt att låta barn utöva dessa aktiviteterna när de fortfarande är unga. Om man vill starta en kör för barn men inte har råd med detta så kan man kontakta Capcito som hjälper till med företagsfinansiering. Det är enkelt att registrera sig och du identifierar dig med hjälp av Bank ID.

Att lyssna på klassisk musik

Att spela Vivaldi för barn när de ligger i magen kan enligt studier göra att ditt barn blir smartare. Frågan är vad som egentligen menas med smartare. Är det så att tack vare klassisk musik är de mer kreativa och ser lösningar snabbare än de som inte lyssnat på klassisk musik när de låg i magen? Det är svårt att säga. Om man inte vågar chansa så kan man lika gärna låta barnen lyssna på klassisk musik hela sina liv.

Total