skip to Main Content
Sång Och Musik För Barn

Sång och musik för barn

För att barn ska lära sig språk snabbare har studier visat att sång och musik är bra komplement till inlärning i skolan. Det är något som både skolor och dagis har haft i åtanke i många år. När man sjunger…

Läs mer