skip to Main Content
Arbetssoundtrack

Arbetssoundtrack

Det är viktigt att välja en bra plats att jobba. Det är också viktigt att välja rätt musik för att kunna producera så högkvalitativt arbete som möjligt. Helio är ett bra ställe där man kan hitta ett co-working space som…

Läs mer
Musikorienterade Subkulturer

Musikorienterade subkulturer

Under 1900-talet växte det fram ett fenomen som mänskligheten tidigare inte hade skådat; musikorienterade subkulturer, främst bland ungdomar. Som en följd av en explosion i utbudet av musik, och av innovationer som gjorde det möjligt att lyssna på musik själv,…

Läs mer