skip to Main Content
Musikorienterade Subkulturer

Musikorienterade subkulturer

Under 1900-talet växte det fram ett fenomen som mänskligheten tidigare inte hade skådat; musikorienterade subkulturer, främst bland ungdomar. Som en följd av en explosion i utbudet av musik, och av innovationer som gjorde det möjligt att lyssna på musik själv,…

Läs mer