skip to Main Content
Tangentinstrument Av Olika Slag

Tangentinstrument av olika slag

 

Som med allt annat finns det även olika typer av tangentinstrument. Piano är ett tangentinstrument som normalt har 88 strängar. Man spelar med båda händerna. Det är oftast på konserter man hör piano spelas. Sedan har vi orgeln. Detta är ett blåsinstrument som har stora pipor där ljud fördelas ut. De är ordnade i stämmor och dessa ser man oftast i kyrkor. Där kan de även ha piano men många psalmer spelas med orgel. En musiker som spelar på piano kallas för pianist medan en musiker som spelar på en orgel kallas för organist.

Dragspel är ett annat instrument som även kallas för dragharmonika eller handklaver. På detta fina instrument kan man se ett litet piano på ena sidan. Ibland är det enbart knappar med. Det finns inte lika många tangenter på detta så klart, men med hjälp av knapparna på den andra sidan frambringar man ljud och toner när man drar ut bälgen. Luftflödet åstadkoms med bälgen. Ett instrument som frambringar många vackra toner.