skip to Main Content
Musikorienterade Subkulturer

Musikorienterade subkulturer

Under 1900-talet växte det fram ett fenomen som mänskligheten tidigare inte hade skådat; musikorienterade subkulturer, främst bland ungdomar. Som en följd av en explosion i utbudet av musik, och av innovationer som gjorde det möjligt att lyssna på musik själv, blev musik mer och mer ett sätt att uttrycka sin personlighet och identifikation. Tidigare hade man lyssnat på musik kollektivt: någon spelade för alla, eller att hela familjen satt och lyssnade på en grammofon på det snäva utbud som fanns. Men efter 1950-talet kom ny musik, och med den en ny anda!

Hårdrocken handlade om uppror!

Musiken blev ett uppror för många unga, och därför spred den sig från att bara vara musik till att bli identiteter. Nu ville ungdomar inte bara lyssna på annan musik än sina föräldrar, utan de ville även visa att de gjorde det. Kärleken till musiken utvecklades hos unga till en protest, och då blev även kläderna viktiga för att visa vem man var. på shopello.se finns både kläder och det andra som behövs för en fulländad outfit, oavsett om man är hårdrockare eller disconörd! Dessa trender började på riktigt ta form under 1950-talet då Rock ‘n’ Roll bland annat drev unga till nya vågade kläder. Men de som kanske satte denna nya typ av ungdomskultur på kartan är 1960-talet hippie-rörelse.

Med hippie-rörelsen blev dessa subkulturer riktiga proteströrelsen, och den andan skulle leva vidare i de musikgenrer som dominerade i de följande årtiondena. Under 1970-talet blev hårdrocken stor bland unga, och de skiljde sig från andra unga och från de vuxna med jeans-kläder, nitar och läder. Under 1970-talet växer även punken fram som blir till en av de mer renodlade rebelliska rörelserna, vilket är tydligt i deras radikala kläder och för många svårsmälta musik. Men alla musikkulturer var inte rebelliska; exempel är discon som trots att den var en tydlig subkultur inte var särskilt rebellisk.

Ungdomskulturerna sprider sig!

Dessa ungdomskulturer har i någon mening blivit ett tecken för fria samhällen; man låter ungdomarna göra sina uppror och klä sig som man vill. Det känns idag som en naturlig del av demokratiska samhällen. Idag är hårdrockens subkultur på frammarsch i Iran, och även på andra platser så som Uganda. Detta visar att ungdomar över hela världen letar efter nya och radikala sätt att hävda sin egenart mot huvudsamhället!

Total