skip to Main Content
Olika Musikstilar Som Går In I Varandra

Olika musikstilar som går in i varandra

Country

Detta är en musikstil som har grenat sig kan man säga. Countryn är stubben och grenarna är bland annat blues, gospel, bluegrass, rockabilly, western och cajun. Den populära musiken är en blandning av populär musik från södra USA. Den utvecklades 1920 men det var inte förrän 20 år senare som termen Country & Western började användas. Dock skulle det dröja ännu 20 år cirka innan denna musikstil skulle bli ett accepterat uttryck. Man hör klart och tydligt att det är country när man hör musiken. Det har ett speciellt sound och man kan höra att det har ett sound från Nashville.

Vi har många fina artister som har satt sina namn i stjärnorna. Vad vore countryvärlden utan de tunga namnen som Dolly Parton, Johnny Cash, The Carter family, Hank Williams och Patsy Cline? Bara för att nämna några namn. Alla har de sina stilar trots att de spelar eller spelade inom samma genre. Det är en mycket intressant resa som musikvärlden har gjort.

Gospel

Detta är en kyrklig genre som ofta afroamerikaner använder sig av. Den utvecklades i USA och ofta hör man den i de amerikanska kyrkorna. Gospel utförs av körer och med enkla ackompanjemang. Det är instrument som piano, gitarr och trummor. Utvecklingen går framåt så även inom denna genre. Förr användes mycket av akustiska gitarrer men numera används även elgitarrer. Denna genre är nära besläktad med blues och spiritual. Mycket av dagens rock och pop härstammar från gospel.

Blues

Även denna genre kom till av afroamerikaner i USA. Arbetssånger som de sjöng när de arbeta på fälten. Den moderna populärmusiken har påverkats starkt av blues och det är via blues som många andra musikformer har fötts, som till exempel storband, jazz och konventionell pop.

Bluegrass

Denna musikstil har sina rötter i folkmusiken som den amerikanska södern bjuder på. Bluegrass har ett utmärkande sound. Det går inte att ta miste på vad det är man hör när den musiken spelas. I mitten av 40-talet föddes denna genre. Det som utmärker bluegrass är att den spelas på akustiska instrument, stränginstrument som banjo, gitarr, mandolin, fiol och kontrabas. Det är mycket sällan som man hör ljudet av trummor i denna musik. De som sjunger till denna musik använder sig av två- tre eller fyrstämmigt arrangemang.